Hidroizolatii Terase Blocurii
Hidroizolatii
Hidroizolatii Terase
Hidroizolatii Terase Circulabile
Hidroizolatii Terase Necirculabile
Hidroizolatii Hale Industriale
Reabilitari Terase
Hidroizolatii Poliuretanice
Hidroizolatii Lichide
Membrane Bituminoase
Hidroizolatii Fundatii
Tehnologie
Reparatii Scurgeri
Contact
Galerie Foto Hidroizolatii
Hidroizolatii Subsolurii
HIDROIZOLATII & REPARATII & REABILITARII
hidroizolatii,hidroizolatii terase,hidroizolatii acoperisuri, hidroizolatii acoperisuri bucuresti, lucrari acoperisuri bucuresti, lucrari hidroizolatii romania, hidroizolatii bucuresti, lucrari hidroizolatii Romania
Hidroizolatii Profesionale
HIDROIZOLATII TERASE
Copyright 2000 - izolatieterase@yahoo.com
hidroizolatii, hidroizolatii asociatie, hidroizolatii terasa, hidroizolatii in bucuresti, hidroizolatii terase, terasa blocuri, hidroizolatii, terase, izolatii, membrane, cladiri, bloc, bituminoase, hidroizolatii cladiri, hidroizolatii terase, garantie pana, hidroizolatii cladiri birouri
Tehnolohie in Hidroizolatii

Lucrării de hidroizolatii în constructii. Terminologie
Pentru realizarea hidroizolatiilor de calitate corespunzatoare, vor fi respectate urmatoarele conditii:
a) lucrarile de hidroizolatii se vor executa de întreprinderi de specialitate sau echipe specializate;
b) se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul executiei;
c) se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor;
d) se va controla calitatea si cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor si materialelor auxiliare, daca au
certificate de calitate si corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform normativului
si proiectului;
e) lucrurile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturiCuratarea suprafetei hidroizolatiei.
- Evacuarea pietrisului si a deseurilor (unde este cazul);
se vor înlatura de pe suprafata ce urmeaza a fi hidroizolata depunerile de praf, pamânt
Decopertarea stratului de carton defect (unde este cazul).
- Indepartarea straturilor neaderente ale hidroizolatiei ce prezinta
dezintegrari, deplasari de pe suport, crapaturi, etc;
Transportarea pietrisului si deseurilor la baza imobilului;
Planeizarea suprafetei (unde este cazul);
Verificarea si refacerea stratului suport;
Dublarea cu membrana a zonelor de mare risc;
Înlocuirea sifoanelor si parafrunzarelor.
- Montarea receptoarelor de apa pluviala confectionate din materiale polimerice
(rezistente la flacara) prevazute cu guler de racord
Amorsarea suprafetei.
- Amorsa se aplica pe suportul curatat, uscat cu respectarea timpului de uscare;
Reparatii cu ciment la scafe si aerisiri (unde este cazul);
Lipirea membranei prin termosudare
Pe suprafata remediata si pregatita se aplica membrana hidroizolanta,
respectându-se tehnologiile de aplicare recomandate de catre producator
Montat membrana pe scafe si aerisiri
Îmbinari ale membranei;
Efectuarea probei cu apa.
Reparatii Hidroizolatii
hidroizolatii, hidroizolatii terase, hidroizolatii acoperisuri, hidroizolatii acoperisuri bucuresti, lucrari acoperisuri bucuresti, lucrari hidroizolatii romania, hidroizolatii bucuresti, lucrari hidroizolatii Romania, hidroizolatii profesionale, reabilitari terase, hidroizolatii reabilitari terase, hidroizolatii blocuri, hidroizolatii hale industriale, hidroizolatii fundatii, hidroizolatii subsoluri, hidroizolatii lichide,hidroizolatii poliuretanice, hidroizolatii lichide terase, hidroizolatii lichide la terase, hidroizolatii lichide balcoane, hidroizolatii lichide la balcoane, izolatii terase, izolatii lichide, izolatii poliuretanice.
Lucrarile de hidroizolatii, desi aparent au volum mic, reprezinta totusi investitii costisitoare; sunt lucrari pretentioase în executie, de mare raspundere. Astfel, defectiunile lor pot avea drept consecinta degradarea si compromiterea constructiilor.

La multe cladiri, acoperisul este alcatuit dintr-o terasa formata dintr-un planseu din beton armat. Constructiile subterane de orice fel - statii de metrou, spatii pentru centrale hidroelectrice, galerii, tuneluri etc. - precum si partile subterane ale cladirilor - fundatii, subsoluri - sunt supuse atât actiunii apelor freatice cât si a celor pluviale.

Exista constructii subterane sau doar partial îngropate - rezervoare de lichide, statii de pompare, bazine etc. - la care elementele constructiei trebuie, de asemenea, protejate împotriva exfiltratiilor si pierderilor de lichid din interior. Rolul hidroizolatiilor este de a proteja constructia împotriva actiunii apelor de orice fel (lichid, vapori), ca si împotriva infiltrarii acestora (din exterior spre interior sau din interior spre exterior), apa fiind un important agent agresiv, cu efecte negative majore asupra partilor sau elementelor de constructie care vin în contact cu ea:

coroziunea armaturilor si a pieselor metalice înglobate în beton, ducând la reducerea pâna la pierderea caracteristicilor mecanice ale elementului atacat;
degradari datorita ciclurilor de înghet-dezghet;
modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor;
reducerea capacitatii de izolare termice;
igrasie;
mucegai;
putrezire
Partile de constructii care vin în contact cu apa se protejeaze cu:

componente de etansare;
materiale cu înalt grad de impermeabilitate - izolatii hidrofuge.
Orice lucrare de hidroizolatie trebuie sa faca obiectul unei parti de proiect care si cuprinde atât piese scrise cât si desenate, pentru stabilirea solutiilor de hidroizolare trebuind sa se ia seama, dupa caz, si de analize hidrologice, geotehnice sau chimice:

studiul hidrologic determina formele în care apa apare la diverse adâncimi si miscarea ei în sectorul delimitat;
studiul geotehnic indica stratificatia terenului, din care se determina gradul de permeabilitate al pamântului, de aceasta depinzând dimensionarea hidroizolatiei;
analiza chimica a apei subterane indica agresivitatea acesteia, în functie de care se stabilesc eventuale masuri speciale de protectie.
Obtinerea unei hidroizolatii de buna calitate depinde de:

buna organizare a locului de munca;
exigenta cu care se receptioneaza suprafata suport;
calitatea materialelor ce se pun în opera.
Sistemul traditional de etansare a betonului folosind membrane bituminoase reprezinta o tehnologie învechita si nu mai face fara noilor cerinte în domeniu. Desi au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul materialelor de constructii, sistemul de membrane genereaza probleme, cum ar fi: suprapunerea defectuoasa, protectia insuficienta, riscurile de aplicare, perioada relativ scurta de viata datorita factorilor mecanici, degradarea, dezlipirea, precum si viteza de aplicare. Toate acestea fac dificile o aplicare în vederea protectiei cu un grad de siguranta de 100%. Când apar defectiuni sau mici e?ecuri, problemele generate de aceasta devin aproape imposibil de localizat si reparatiile se fac cu mare consum de manopera si energie deci, implicit, costuri ridicate.
Hidroizolatii Acoperisuri Terase